Executie lucrari la Tecucel

Reducerea riscului la inundatii a Municipiului Tecuci, Judetul Galati

Denumirea lucrarii: Elaborarea documentatiilor tehnico-economice (fazele PT, DE, DTAC, DTOE) si executie de lucrari pentru obiectivul de investitii: “Reducerea riscului la inundatii a Municipiului Tecuci, Judetul Galati”

DETALII DESPRE PROIECT

Beneficiarul acestui proiect este Administratia Bazinala de apa Prut-Barlad, iar elaboratorul proiectului tehnic de executie, inclusiv al detaliilor de executie este Consitrans SRL.

Prin proiectul de investitie ”Reducerea riscului la inundatii a municipiului Tecuci, judetul Galati”, se urmareste asigurarea si implementarea unui sistem de masuri si actiuni necesare reducerii riscului la inundatii in municipiul Tecuci.

Avand in vedere importanta zonei protejate, conform normativelor de proiectare, in acord cu prevederile Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung, aprobata prin HG 846 /11.08.2010, este necesar pentru municipiul Tecuci asigurarea unei protectii semnificative impotriva inundatiilor la probabilitatea de depasire de 0,5%.

Pentru atingerea acestui obiectiv s-a prevazut realizarea unei acumulari nepermanente cu volumul total la nivelul coronamentului de 3,53 milioane mc amplasata in amonte de podul DN24 la cca. 1.3km, care are drept scop tranzitarea undei de viitura cu probabilitatea de depasire de 0.5% astfel incat sa poate fi transportata de albia aval de acumulare pana la confluenta cu raul Barlad, fara a produce inundatii in zona aferenta orasului Tecuci.

Acumularea nepermanenta este dimensionata la clasa a III-a de importanta, cu debitul de calcul cu probabilitatea de depasire de 2% si debitul de verificare cu probabilitatea de depasire de 0.5%.

Executie lucrari la Tecucel
Add Your Tooltip Text Here

DETALII DESPRE AMPLASAMENT

Raul Tecucel este afluent de dreapta al raului Barlad amplasat in judetul Galati, in partea de est a Romaniei, respectiv in spatiul hidrografic Prut – Barlad, zona unde in ultima perioada inundatiile au provocat importante pagube.

Raul Tecucel trece pe langa localitatea Nicoresti, unde primeste ca afluent paraul Valea Rea, apoi 10 km in aval intra in municipiul Tecuci si se varsa in raul Barlad imediat in aval de acesta. Cursul raului are o lungime totala de 24 km avand o suprafata totala a bazinului, la confluenta cu raul Barlad, de 112 kmp.

OBIECTIVE INVESTITIE LUCRARI LA TECUCI

1.1. ACUMULARE NEPERMANENTA TECUCEL
 • Barajul frontal se realizeaza din materiale locale loessoide. In sectiune transversala, barajul are o latime la coronament de 5,00 m, panta taluzului amonte de 1:3, iar panta taluzului aval 1:2,5.
 • Digul mal stang se realizeaza de asemenea din materiale locale loessoide. In sectiune transversala, digul are o latime la coronament de 4,00 m, panta taluzului amonte/aval de 1:2, cota coronamentului fiind variabila.
 • Golirea de fund este de tip caseta cu 2 compartimente cu dimensiunile de 2×2.5m, lungimea fiind de 57.75m. In amonte golirea de fund este prevazuta cu un canal de acces, iar in aval sunt prevazute lucrari de disipare a energiei, constand in bazin disipator cu lungimea de 12m, rizberma de beton pe 12 m lungime si rizberma de piatra pe o lungime de 10m.
 • Descarcatorul de ape mari al barajului este de tip frontal, profilul deversant cu latimea de 15,00 m fiind de tip KEUTNER. Descarcatorul este amplasat lateral, in zona de incastrare in versantul stang al barajului de pamant.
1.2. RECALIBRARE AVAL BARAJ

In aval de baraj, pe o lungime totala de cca. 5.7 km, s-au prevazut lucrari de amenajare a albiei raului Tecucel, astfel:

 • pe o lungime de cca. 1.1km, aval de baraj pana la pod DN24, s-a prevazut o sectiune cu latime de 3.0m si taluze cu panta 1:1.5;
 • pe lungimea de cca 4.6km pe zona de intravilan, albia raului Tecucel se va aduce la capacitatea proiectata initial si anume se va asigura o sectiune cu o latime la baza de 3m.

Lucrarile de amenajare a albiei raului Tecucel constau din lucrari de curatire si decolmatare a albiei minore sunt limítate atat de constructiile din vecinatatea albiei, cat si de lucrarile existente in albie.

1.3. REABILITARE SI REECHIPARE STATII DE POMPARE

In vederea reabilitarii statiilor de pompare SP1 si SP2 sunt prevazute urmatoarele lucrari:

 • lucrari de reparatii la cladirile statiilor de pompare;
 • lucrari de reparatii la cuve pompe;
 • lucrari de demolare la cladirile statiilor de pompare;
 • inlocuire /modernizare agregate pompare si instalatii electrice.

LUCRARI EXECUTATE LA TECUCI IN CADRUL PROIECTULUI

 • Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
 • Amenajarea terenului (defrisare, decopertare, taluzare)
 • Amenajari pentru protectia mediului
 • Devierea apelor (pregatire ampriza devierea apelor, decopertare strat vegetal, excavatii, umpluturi, protectie cu dale beton, travesari cu tuburi de beton)
 • Amenajare cariera
 • Baraj din materiale locale
 • Galeria de golire
 • Descarcator de ape mari
 • Regularizare albie aval
 • Desfaceri/demolari
 • Constructii cladire anexa SP1 si SP2
 • Sistematizare verticala
 • Instalatii electrice SP1 si SP2
 • Lucrari hidromecanice
 • Procurare si Montaj utilaje si echipamente tehnologice
 • Probe tehnologice si teste
 • Plantare cordoane forestiere

Vreti sa aflati mai multe detalii despre proiectele noastre in derulare?

Echipele de specialisti din cadrul companiei Inoveco va stau la dispozitie pentru orice fel de intrebari despre produsele si serviciile din portofoliul nostru.