Lucrari de constructii sistem canalizare in cadrul proiectului “Sistem centralizat de canalizare menajera in satul Toporu, comuna Toporu, judetul Giurgiu”

In prezent, in comuna Toporu exista sistem centralizat de distributie apa potabila, ce deserves locuitorii din satele Toporu si Tomulesti. Lucrarile ce fac obiectul acestei investitii, vor asigura realizarea retelelor de canalizare si a statiei de epurare, pentru 969 de locuitori din satul Toporu. Retelele proiectate, cat si capacitatea statiei de epurare vor da posibilitatea de extindere in viitor pe toate strazile satului Toporu. Analizand situatia din teren si relieful zonei s-a adoptat Solutia de coletare si transport gravitational in satul Toporu.

Pentru sistemul centralizat de canalizare a satului Toporu, sunt necesare urmatoarele lucrari:

 1. Retele de canalizare menajera: colectarea si transportul apelor uzate menajere se va realiza gravitational prin reteaua de canalizare. Acestea se vor amplasa pe arterele de circulatie ale satului. Retelele se vor realiza din teava din PVC multistrat SN4, cu diametru Dn 250 mm, in lungime de 7175 m, care va cuprinde 14 strazi. Pe drumul judetean DJ 506A, conductele de canalizare se vor amplasa intre acostament si rigola stradala pe o singura parte a acestuia. Pe traseul retelelor de canalizare s-au prevazut camine de vizitare din tuburi prefabricate, amplasate la distante de maxim 60 m in linie dreapta si la schimbari de directie unde este cazul.Pe drumul judetean DJ 506A s-au prevazut 5 subtraversari prin foraj orizontal pentru conducta de PVC Dn250 mm, protejata in tub de protective din PEHD de Dn 400 mm.
 1. Alimentarea cu energie electrica pentru statiile de pompare: statiile de pompare se vor alimenta cu energie electrica din Energetic National, de la stalpii de joasa tensiune aflati in apropiere. Statiile de pompare sunt echipate cu tablou general propriu de alimentare cu energie electrica, ce poate fi montat atat in interior, cat si in exterior, pe support propriu langa stalpul electric de unde se face alimentarea, dotata cu sistem de siguranta de inchidere.Statiile sunt automatizate, pornirea si oprirea lor se face automat in functie de nivelul apelor uzate.
 1. Imprejmuirea pentru statiile de pompare: se va face pentru fiecare statie de pompare si va fi de tip panou din plasa zincate bordurata, montata pe stalpi din teava zincate, montati in fundatii isolate de beton. Poarta de acces persoane va avea latimea de 1 m si va avea un sistem de inchidere cu zavor orizontal.
 1. Conducte de refulare: conductele de refuare de la cele 3 statii vor avea o lungime totala de L=1777 m si se vor monta in acelasi sant cu conductele gravitationale, la adancimea de inghet. Pe aceste condcute s-au prevazut camine de curatire, prevazute cu piese de curatire sic apace carosabile din material compozit.Conductele de refulare vor fi protejate in tub de protective si vor fi montate la o adancime de ingropare de minim 1,50 m de la cota terenului natural.
 1. Racorduri laterale: perpendicular pe retelele de canalizare se vor realiza racorduri individuale din tuburi PVC multistrat Dn 160 mm cu camin de record. Caminele de record sunt prevazute cu capac carosabil din material compozit, amplasate in zona verde (trotuar) la limita proprietatilor.Pe drumul judetean DJ 506A s-au prevazut racorduri laterale in lungime de L=11 m, executate prin foraj orizontal, protejate in tub de protective, pentru colectarea apelor uzate de la gospodariile situate pe partea opusa cu retelele de canalizare, pentru protectia sistemului rutier.Racordurile se vor realiza prin racordare direct la colectoarele stradale, fara camin de vizitare.
 1. STATIA DE EPURARE: are in component ei urmatoarele:
 • Bazin de omogenizare-stocare si statie automata de pompare apa uzata;
 • Modul tehnologic de echipamente;
 • Sistem modular de epurare mecano-biologica;
 • Instrumente de masura si control;
 • Modul de comanda si automatizare.