Proiectare si executie statie de tratare mecano-bilogica Mihai Bravu, judetul Tulcea

Amplasamentul investitiei se afla in zona aferenta noului depozit ecologic Mihai Bravu, in extravilanul comunei Mihai Bravu din judetul Tulcea.

Statia de tratare mecano-biologica Mihai Bravu are o capacitate de 40.000 tone procesate pe an. Statia va prelucra deseurile colectate in pubela reziduala provenita de la populatie, agenti economici, institutii si deseurile biodegradabile din piete, parcuri si gradini, si va produce un material biostabilizat de 19.760 to/an.

Statia de tratare mecano-biologica cuprinde urmatoarele constructii:

 • Sopron primire/recepție si depozitare temporara, cu o suprafata de S=772,00 mp
 • Hala de tratare mecanica, S= 428,00 mp
 • Sopron de maturare, S= 1.833,12 mp
 • Spatiu tehnic, S= 77,00 mp
 • Zona de tratare biologica, S= 2.640,00 mp

Construirea statiei de tratare mecano-biologica cuprinde: 

 • Sopron de primire/receptive si depozitare temporara;
 • Hala de tratare mecanica;
 • Sopron maturare;
 • Platforma pentru tratarea biologica;
 • Spatiu tehnic;
 • Gospodaria de apa (foraj, statie de tratare in vederea potabilizarii, pompare, rezervor de inmagazinare);
 • Retea de alimentare cu apa si stingerea incendiilor;
 • Retea de canalizare apa uzata menajera;
 • Retea de canalizare apa uzata tehnologic;
 • Retea de canalizare ape pluviale inclusive separator de hidrocarburi,
 • Retele electrice pentru alimentarea consumatorilor si iluminat exterior;
 • Utilaje si echipamente aferente statiei: tocator, ciur rotativ, banda deferare, containere, instalatie electronica cu panou de comanda si control (SCADA), instalatie deprafuire si ventilatie hala etc.
 • Drumuri in incinta, platforme tehnice;