Proiectare si executie de lucrari pentru construirea a 4 statii de transfer (Bailesti, Calafat, Dobresti, Filiasi), a unei statii de compostare (Calafat) si inchiderea depozitelor urbane neconforme din Calafat, Filiasi, Segarcea, in cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in Judetul Dolj”

Domeniul de aplicare al lucrarii:  

Domeniul de aplicare al Contractului il reprezinta proiectarea si construirea statiilor de transfer si compostare Calafat, inclusive tot restul echipamentelor necesare, utilaje mobile si containere, incluzand toate structurile provizorii necesare pentru desfasurarea santierului. Investitia din cadrul prezentului contract face referire la realizarea  Statiei de transfer si Compostare Calafat, dupa cum urmeaza:

 • Statia de transfer (ST) cu o capacitate de prelucrare de 12.000 tone/an de DSM reziduale;
 • Statia de compostare (SC) deseuri organice biodegradabile cu o capacitate de prelucrare de 5.500 tone/an de DSM reziduale.

Descrierea procesului tehnologic:
• Statia de transfer
Statia de transfer va fi localizata in incinta comuna cu statia de compostare. In acest fel, o parte din obiectele realizate deservesc in comun atat statia de transfer, cat si statia de compostare, cum ar fi lucrarile in zona de intrare (poarta, gard, drum interior, iluminat exterior etc.). Pentru derularea operatiilor tehnologice, care implica in principal, descarcarea autogunoierelor in containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre depozitul de deseuri municipale, sunt necesare doua suprafete operationale distincte. Pe una, se desfasoara manevrele autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehicului de transport la containere.
• Statia de compostare
Intregul amplasament pentru compostare va fi prevazut cu suprafata betonata, care va asigura o panta de scurgere de 0,5% si care va fi prevazuta cu rigole pentru a directiona lichidul in exces catre sistemul de colectare a apelor uzate menajere si a apelor uzate tehnologice. Platformele betonate realizate au o suprafata de aprox. 6378 mp.
Zonele din cadrul statiei de compostare sunt urmatoarele:
– Zona de pretratare;
– Platforma de compostare intensive;
– Platforma de maturare;
– Zona de stocare compost.

Descrierea componentelor si cerinte generale: 

 • Statia de transfer: echipamentele specifice din dotarea statiei de transfer sunt urmatoarele:
 • Incarcator frontal pe pneuri echipat cu motor Diesel;
 • Containere de stocare a deseurilor, capacitate 40 mc- 8 bucati;
 • Camion echipat cu motor Diesel Euro 5, cu carlig si sarcina de ridicare 20 tone;
 • Echipamente de stingere a incendiilor;
 • Sistem de monitorizare si control.
 • Statia de compostare: echipamentele specifice din dotarea statiei de compostare sunt urmatoarele:
 • Tocatorul de deseuri automatizat
 • Sistem de ventilare gramezi
 • Utilaj de infasurat/desfasurat membrana
 • Masina de intors brazde de compost
 • Membrana perspiranta
 • Sita cu tambur rotativ pentru cernere compost, cu banda de alimentare
 • Incarcator frontal
 • Container de 40 mc
 • Camion
 • Autovehicul pick-up
 • Echipamente de stingere a incendiilor
 • Sistem de monitorizare si control
 • Laborator
 • Alte echipamente de exploatare comune statiei de transfer si compostare:
 • Pod bascul electronic (cantar) cu sistem de gestiune integrat pentru receptia deseurilor
 • Zona de spalare a autovehiculelor
 • Grup electrogen mobil
 • Sistem de monitorizare si control

Lucrari de constructii civile si instalatii:   

 • Cladiri si structuri:
 • Cladirea administrativa: constructia este de tip parter, cu o dimensiune in plan de 20,00×10,00 m si cota finala a pardoselii interioare la 0.35 m fata de cota terenului natural nivelat. Inaltimea libera a parterului este de 2.50 m. Structura de rezistenta a constructiei este din cadre de beton armat, capabila sa preia sarcinile gravitationale si cele orizontale care actioneaza asupra ei. Este alcatuita din urmatoarele zone compartimentate:sala de mese, birouri, grupuri sanitare, grupuri vestiare, birou SCADA. Cladirea este dotata cu system de climatizare.
 • Cladire Receptie si cantar: cladirea de receptive este alcatuita dintr-un eurocontainer avand o structura metalica realizata din tevi rectangulare, peretii si podeaua fiind realizate din panouri sandwich cu spuma rigida din poliuretan, iar plafonul din doua straturi de table profilata si mieaz de vata mienerala.Cantarul are o structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 de tone.In zona de langa receptive si cantar este amplasata si platforma de spalare roti.
 • Garaj si atelier mecanic: sunt prevazute doua garaje cu atelier mechanic. Ambele garaje sunt construite la fel, si anume avand platforma betonata de 20 cm, cu 3 pereti inchisi cu table ondulata si unul deschis pentru accesul utilajelor.
 • Zona pretratare deseuri: este compusa din zona de receptie, stocare si sortare a deseurilor biodegradabile marginita de un zid din beton armat inalt de 1.50 m si acoperit cu sarpanta metalica, si zona de tocare a deseurilor care reprezinta o hala cu suprafata de cel putin 168 mp si inaltimea la strasina de minim 5.6 m.
 • Zona stocare compost: constructia proiectata este de tip hala parter si este destinata stocarii compostului. Structura de rezistenta este alcatuita din stalpi si grinzi metalice tip HEA, cu inaltime de 6.50m, iar fundatia este realizata din fundatii isolate cu bloc din beton simplu C8/10 si cuzinet din beton armat C12/15.
  • Drumuri, platforme si spatii verzi: la elaborarea proiectului pentru cele 2 Statii, s-a luat in considerare o viteza de proiectare de 10km/h pentru drumuri de clasa tehnica IV.
 • Sistemul rutier: este compus din dale de beton de ciment 5 de 20 cm, strat de piatra Sparta de 20 cm, strat de balast de 30 cm si geogrila de separate.
 • Parcari si alei pietonale: se va realiza un numar de 16 locuri de parcare.Accesul pietonal se va face printr-o retea de alei pietonale cu latimea de 1,50 m, ce vor insuma o suprafata totala de 432 mp.
 • Imprejmuire si spatii verzi: imprejmuirea incintei se va realiza cu gard alcatuit din panouri de plasa sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincate, cu soclu din beton, pe fundatie de beton.
  • Sistemul de evacuare apelor uzate: pentru stabilirea modului de colectare si evacuare a apelor pluviale s-au luat in considerare urmatoarele: modul de colectare a apelor pluviale din cadrul statiei de compostare si transfer, forma si dimensiunile platformelor, volumele si debitele colectate, tipul canalizarii pluviale utilizate  
  • Sistem de alimentare cu apa: alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar si tehnologic a statiei de transfer si a statiei de compostare se va asigura prin executarea unui foraj hidrogeologic la o adancime de 35 m, echipat cu pompa submersibila.
  • Sistem de monitorizare SCADA: alcatuit din system de identificare automata a mijloacelor de transport, sistem SCADA, sistem informatics de stocare informatii si raportare.