Constructia depozitului de la Ciocanesti, judetul Calarasi (partea 1 – prima celula si instalatii auxiliare) si proiectarea, constructia si punerea in functiune a statiei de sortare si compostare si a statiei de tratare a levigatului in judetul Calarasi.

Descrierea lucrarilor:

Contractul “Constructia depozitului de la Ciocanesti, judetul Calarasi (partea 1 – prima celula si instalatii auxiliare) si proiectarea, constructia si punerea in functiune a statiei de sortare si compostare si a statiei de tratare a levigatului in judetul Calarasi” a cuprins:

 1. Constructia unui depozit ecologic, celula 1 cu o capacitate de 1.040.000 tone, a zonei de dotari si instalatii, drumuri, iluminat si imprejmuire;
 2. Proiectarea si constructia statiei de tratare a levigatului cu o capacitate de 55 m3/zi;
 3. Proiectarea si constructia statiei de sortare deseuri reciclabile cu o capacitate de 15.000 tone/an;
 4. Proiectarea si constructia statiei de compostare cu o capacitate de 10.000 tone/an.

 Amplasamentul obiectivelor este situat in partea central-sudica a judetului Calarasi, la 27 km nord-vest de Municipiul Calarasi.

Terenul pe care s-a construit depozitul este situat in intravilanul Comunei Ciocanesti, localizat pe un platou cu o altitudine medie de circa 35 m, intr-o zona agricola lânga comuna Vlad Tepes, sat Mihai Viteazu, la o distanta de aproximativ 2,2 km de drumul national DN3.

Accesul pe amplasament se realizeaza din drumul national DN3 care face legatura intre localitatile Calarasi si Bucuresti.

Parametrii caracteristici ai depozitului de deseuri Ciocanesti, judetul Calarasi:

·        Suprafata depozitului,  160.240 mp,

·        Capacitatea proiectata a depozitului, 3.575.000 t,

·        Capacitatea primei celule, 1.040.000 t,

·       Durata de viata a primei celule, 12 ani.

Detalierea obiectivului realizat

 • CONSTRUCTIA DEPOZITULUI ECOLOGIC

Celula 1 de depozitare a deseurilor

Pentru configurarea celulei de depozitare s-au executat urmatoarele lucrari de terasamente:

 • Decopertare mecanica a terenului pe adancimea de 70 cm, pe suprafata de 100 m2.

 • Sapatura: 235.859,42 m3;

 • Umpluri compactate (diguri etc.): 112.560 m3.

Sistemul de impermeabilizare al celulei de depozitare a fost realizat astfel:

 • bariera minerala din argila cu grosimea de 0,50 m (doua straturi cu grosimea de25 cm fiecare, kf ≤ 10-9 m/s), 36.000 m3;

 • geomembrana HDPE (2 mm) rugoasa si neteda: 71.500 mp;

 • geotextil de protectie (1200 g/m2): 78.400 mp.

Sistemul de colectare a levigatului cuprinde:

 • strat drenant pentru levigat (0,50 m grosime, sort 16-32): 38.992,50 m3;

 • conducte levigat PEHD, De 355 mm si De 560 mm;

 • alte conducte levigat si apa uzata, PEHD Dn 63-280mm, 275 m;

 • camine din PEHD, 11 buc., cu diametru 2000 mm si inaltimea de 8 m prevazute cu vane Dn 200mm, cu ajutorul careia se controleaza evacuarea levigatului, respectiv a apei curate

 • Statie de pompare levigat SP2, PEHD Dn 2500 mm;

 • Statie de pompare condensat, PEHD Dn 2500 mm;

 • geotextil de separare (G ≥ 400 g/m2), suprafata 72.000 m2.

Sistemul de evacuare a apelor pluviale:

 • conducta colectoare PEHD De 630mm,

 • camine din PEHD, 5 bucati, cu diametru 1500 mm si inaltimea de 5 m,

 • statia de pompare SP1, beton armat Dn 2500 mm,

 • bazin de ape pluviale, cu un volum de retentie de 15.000 mc, etansat cu geomembrana PEHD in grosime de 2,00 mm, in suprafata de 11.000 m2;

 • apele colectare prin rigole sunt evacuate catre bazinul de retentie ape pluviale, prin intermediul unei conducte din beton cu diametrul 1500 mm, in lungime de 135 m.

Sistemul de colectare si ardere a gazului de depozit:

 • conducta PEHD, De 280, inclusiv coturi şi imbinari, imbinarile sudate necesare, piese de racord, fitinguri, adaptoare, ranforsari beton in lungime de 781 m;

 • racorduri flexibile otel DN 250, 3 buc.

Reteaua de stingere a incendiilor si apa tehnologica

 • conducta de transport a apei din PEHD De 225 mm;

 • hidranti supraterani Dn 80 mm pe retea;

 • un bazinul de stocare a rezervei de incendiu cu o capacitate de 300 m3;

 • camin de inspectie;

 • statia de pompare SPI din beton armat.

ZONA ADMINISTRATIVA

Cuprinde: poarta de acces, echipamentul de cântarire, laboratorul de verificari, echipamentul pentru curatarea rotilor, cladirea administrativa, zona de utilitate publica şi spatiul de intretinere a vehiculelor şi parcarea.

PLATFORMA DE CANTARIRE

Cantarul rutier: structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 tone.

Statia de spalare a autovehiculelor

Statia de spalare a autovehicolelor are o capacitate de 20 vehicule/ora. Sistemul permite reutilizarea apei datorita unui separator de hidrocarburi. Este amplasata pe o platforma  betonata, prevazuta cu racord la sistemul de pompare si reteaua de distributie.

Cladirea administrativa

Cladire cu un singur nivel (parter), avand structura de beton armat si zidarie din caramida. Cuprinde: birouri, laborator pentru testarea mostrelor şi pastrarea analizelor efectuate pentru apele uzate, grupuri sanitare, duşuri, vestiar, precum şi bucatarie cu sala de mese pentru personal. Suprafata construita este de 415,12 m2.

Reteaua de canalizare apa menajera, apa uzata tehnologica si apa pluviala

Apele uzate provenite de la statia de spalare, din zona de securitate, apa uzata menajera de la cladirea administrativa este transportata de reteaua de canalizare si evacuata catre statie de epurare prin intermediul  statia de pompare SP1.

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa potabila a obiectivului este asigurata de la reteaua de apa a comunei Vlad Tepes, prin intermediul unei conducte PEHD De 75 mm, in lungime de 2.407,5 m si caminul de bransament. Pe retea sunt montati 7 hidranti, Dn 100 mm.

Reteaua de alimentare cu energie electrica

Distributia electrica pe teritoriul obiectivului s-a facut din TGD, la aceasta racordandu-se tablourile de distributie aferente fiecarei zone. Instalatia electrica de iluminat exterior este alimentata din tabloul electric general TGD, prin cablu electric armat pozat subteran. Pentru asigurarea rezervei de alimentare a statiei de pompare aferente bazinului de stingere a incendiilor, s-a montat, in apropierea SPI, un grupul electrogen trifazat Diesel de 390 kVA.

In toate spatiile cu activitate permanenta si in birouri, laborator, receptie, s-a realizat retea structurata de telefonie si date. 

Imprejmuirea Complexului si spatiile verzi

In vederea delimitarii suprafetelor unde se desfasoara procesele tehnologice, s-a executat imprejmuirea depozitului, in lungime de 2.118 m.

Spatiile verzi ocupa o suprafata de 14.000 mp.

Drumuri, platforme , PAVAJE SI BORDURI

Drumul de acces asigura legatura intre drumul national DN3 si obiectiv. Structura drumului: strat de baza compactat, 30 cm balast optimal, 30 cm piatra sparta, 8 cm mixtura asfaltica si 6 cm beton asfaltic. Lungimea drumului de acces este de 2.875 ml.

Drumul perimetral impreuna cu zona de trafic si zona de depozitare au o lungime de 1.575 ml.

Drumul pentru compactor s-a executat pe o lungime de 912 m.

Pavaj din piatra s-a executat in zona platformei de langa statia de sortare, pe o suprafata de 3.666 mp.

S-au montat borduri din beton in lungime 1.237 m.

S-au executat rigole din dale de beton, podete, marcaje rutiere si indicatoare.

Monitorizarea depozitului

Pentru monitorizarea depozitului, s-au executat 3 puturi de monitorizare a calitatii apei freatice, situate astfel: doua in avalul directiei de curgere a apelor si unul in amonte. Din aceste puturi se vor prelua periodic probe de apa pentru analiza.

 • Statia de EPURARE (PROIECTARE SI EXECUTIE)

Statia de epurare are o capacitate de epurare de maxim 55 m3/zi. Instalatia este proiectata pentru o operare complet automata, care previne infiltratiile in pamant. Statia este capabila sa trateze levigat cu concentratii variate conform cu specificatiile analizelor.  Apele epurate respecta NTPA 001/2005 si sunt deversate in bazinul de retentie ape pluviale.

Rezervor stocare levigat

Tot levigatul evacuat din depozit, precum si apele uzate menajere sunt depozitate temporar in bazinul colector pentru levigat, realizat din beton armat, impermebilizat cu geomembrana lisa de grosime 2mm, cu capacitatea de 1.500 m3.

Bazin concentrat

Bazinul de stocare a concentratului din PAFSIN are un volum de 10 mc si este aplasat pe o platforma betonata de 14,5 mp langa statia de epurare.

 • STATIA DE SORTARE (PROIECTARE SI EXECUTIE)

Cladirea statiei de sortare are o suprafata  de 1.720 m2 construiti,  inaltimea libera de 10 m si cuprinde:

-compartiment primire si depozitare – unde se desfasoara primirea deşeurilor pre-sortate, descarcare in doua cutii de depozitare si incarcarea materialelor pe transportorul de sub podea.

– compartiment  sortare si balotare – se foloseste pentru gazduirea tuturor echipamentelor necesare pentru sortarea directa a materialelor reciclabile, in special a cabinei de sortare pentru personal.

– compartiment depozitare materiale rezultate – se foloseste pentru depozitarea materialelor pâna la incarcarea acestora in camion şi transportarea lor catre urmatoarea destinatie. Hala va asigura depozitarea materialelor rezultate din sortare  pentru cel putin 4 zile.

Accesul in cladire se face prin 3 porti sectionale si 3 usi de dimensiunea  90 x 210 cm.

Cladirea este realizata pe structura metalica, cu inchideri din panouri metalice ondulate.

 

 • STATIE DE COMPOSTARE (PROIECTARE SI EXECUTIE)

Statia de compostare  este compusa din  :

Zona de depozitare pentru deşeurile verzi, platforma betonata BcR4

Aceasta zona este destinata receptiei deşeurilor, colectarii, presortatii, descarcarii deşeurilor verzi, selectarii materialelor necompostabile, maruntirii crengilor, amestecarii diferitelor materiale compostabile.

Zona de compostare, platforma betonata BcR4

In aceasta zona se realizeaza gramezile de compostare, de forma trapezoidala, 8 celule separate prin rigole.

Zona de depozitare a compostului, platforma betonata BcR4

Aceasta zona este destinata pentru depozitarea compostului, dupa cernerea finala.

Drumul de acces – 134 m cu latime de 10 m, betonat BcR4

Acesta asigura accesul catre toate zonele platformei.

Bazin colectare ape uzate si pluviale – beton armat cu o capacitate de 350 m3  avand dimensiunile 45.3×2,6×2,95 m.

Bazinul are destinatia de colectare a apei uzate si pluviale din zona de compostare, folosita pentru stropirea gramezilor de compostare in timpul procesului de compostare