Proiect Inoveco: CMID Roesti, jud. Valcea

Miercuri, 8 septembrie 2021, a avut loc conferinta de deschidere a obiectivului de investitii „Proiectarea si executia lucrarilor pentru Centrul de Management Integrat al Deseurilor din comuna Roesti”, parte componenta a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”, implementat de Consiliul Judetean Valcea prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Intalnirea, la care au participat conducerea CJ Valcea, reprezentantii firmei INOVECO, dar si primarii din zona, s-a desfasurat in comuna Roesti, in zona de amplasament a viitoarei investitii.

Informatii tehnice despre proiect

Investitia reprezinta ultima parte, dintr-un proiect de mare anvergura, pentru care Consiliul Judetean Valcea a obtinut o finantare europeana de cca. 30 de milioane euro (fara TVA).

Investitia este alcatuita din trei mari componente care dau si denumirea acestui proiect: Centrul de management integrat al deseurilor (CMID) din comuna Roesti, Judetul Valcea, iar acestea sunt:

 • Depozit ecologic conform ce va avea o capacitate de 265.000 mc;
 • Statie de sortare: 10.180 to/an/schimb;
 • Statie de tratare mecanobiologică: 34.070 to/an/schimb.

Durata contractului este de 18 luni, reprezentand 6 luni proiectare si 12 luni executie lucrari.

Tipul   contractului este de proiectare si executie: depozitul de deseuri, al instalatiilor de sortare, precum si de tratare  mecano­biologica, de dotare cu echipamentele potrivite, cu performante corespunzatoare, care sa asigure atingerea performantelor globale solicitate de Autoritatea Contractanta pentru urmatoarele obiecte:

 • statie de sortare;
 • statie de tratare mecano-biologica;
 • depozit de deseuri;
 • gospodaria de apa;
 • retele de alimentare cu apa in incinta;
 • retele de canalizare levigat si ape uzate in incinta;
 • statia de tratare levigat;
 • retele de alimentare cu energie electrica inclusiv legatura la retea;
 • instalatii de curenti slabi;
 • conectarea la utilitati (energie electrica, etc.) de la surse externe;
 • constructia de drumuri de transfer;
 • sistem de irigatii;
 • orice  alte  lucrari  necesare  pentru  a  realiza  CMID Roesti pe deplin operational.

Scopul proiectului CMID Roesti

Scopul executiei depozitului conform pentru deseuri este acela de a asigura eliminarea in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei a refuzului de la statia de sortare, a produsului similar compostului obtinut din tratarea biologica a deseurilor biodegradabile si a refuzului de la tratarea mecanica.

Statia de sortare ce va avea o capacitate de 10.180/ to/an, va asigura conditiile pentru sortarea deseurilor reciclabile provenite din colectare separata si va contribui la atingerea tintelor de reciclare si a celor privind reducerea cantitatii de deseuri depozitate.

Statia de tratare mecano-biologica (TMB) va contribui la atingerea tintelor prin reducerea cantitatii de deseuri si a fractiei biodegradabile depozitata in depozitul conform. De asemenea, executia statiei TMB, va contribui la protectia mediului si imbunatatirea calitatii solului prin utilizarea produsului similar compostului ca strat de acoperire sau ca strat vegetal in spatii verzi sau pe terenuri degradate, dar si a compostului obtinut din tratarea deseurilor verzi si a biodeseurilor colectate separat ca ingrasamant natural in agricultura.

Deseurile ce urmeaza a fi primite in cadrul CMID Roesti pentru sortare, tratare mecano-biologica si / sau compostare vor fi colectate din:

 • gospodarii;
 • companii comerciale care produc deseuri similare deseurilor solide municipale;
 • deseuri comerciale si industriale de la companii;
 • deseuri verzi din parcuri si grădini colectate separat.

Lucrarile care fac obiectul acestui contract sunt incluse in proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea”, proiect implementat prin finantare europeana in cadrul fazei 2 POIM 2014 – 2020.

Prin implementarea prezentului contract vor fi realizate investitiile necesare ale „Sistemul de Management Integrat al Deseurilor Solide” in judetul Valcea, fara de care tintele prevazute in legislatia nationala si europeana nu pot fi atinse.