INOVECO anunță începerea lucrărilor la CMID Roești

PROIECT: SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR IN JUDEŢUL VÂLCEA

CONTRACT NR. 14.161/30.08.2021: PROIECTARE ŞI EXECUŢIE DE LUCRĂRI PENTRU obiectivul de investiție CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ROEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL VÂLCEA prin CONSILUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANTREPRENOR: SC INOVECO SRL

PROIECTANT: SC ARGIF PROIECT SRL

CONSULTANT: VENTURO INVESTMENT S.R.L.

FINANȚATOR: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE (MFE)

VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE: 91.151.902,35 lei + TVA

DURATA DE EXECUȚIE: 16 luni

DATA ÎNCEPERII EXECUȚIEI: 01 august 2022

PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR: 12 luni

Conform Ordonanței nr. 2/2021 și a Normativului tehnic privind depozitarea aprobat cu Ordinul 757/2004, depozitul conform Roești se încadrează în clasa b – depozit pentru deșeuri nepericuloase.

Obiectivul și valoarea investiției. Obiectivul general al contractului se referă la ,,Construirea unei facilități centrale de gestionare a deșeurilor – Stație de sortare, depozit conform și Stație tratare mecanică și biologică (TMB)  în Roești (proiectare și execuție lucrări)”, facilități care sunt parte integrată a Sistemului de Management Integral al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea, proiect implementat prin intermediul fazei 2 POIM 2014 – 2020. Valoarea investiției pentru execuția și finalizarea lucrărilor este de 91.151.902,35 lei + TVA.

Durata de execuție. Contractul a fost semnat în data de 1 octombrie 2021. Ordinul de începere a lucrărilor de proiectare a fost semnat în data de 1 noiembrie 2021. În urma aprobării proiectului tehnic și a emiterii autorizației de construire nr. 9 din 08.07.2022,  s-a semnat și se emite azi, 1 august 2022, ordinul de începere a execuției lucrărilor. Durata de execuție este de 16 luni.

Profil de activitate. La CMID Roești vor fi tratate deșeurile municipale colectate din zonele centru – est și centru – vest, deservind cca. 49% din populația județului Vâlcea. Activități: sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat (hârtie+carton, plastic+metal, tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale, compostarea biodeșeurilor și a deșeurilor verzi, depozitare refuz din tratare. Sticla va fi livrată direct la reciclatori.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Roești va fi amplasat în intravilanul comunei Roești, la est de satul Cueni, pe versantul estic al Dealului Olteanca, la cca. 35 km SV de municipiul Râmnicu Vâlcea. Suprafața totală a amplasamentului CMID Roești este de 206.673 mp. Categoria de folosință a terenului este arabil și pășune.

Conform planului de încadrare în zonă, vecinătățile CMID Roești sunt următoarele:

  • la nord – NV – drumul comunal Dc 112;
  • la est – SE – pârâul Olteanca (Matca);
  • la sud – pădure;
  • la vest – pădure.

Accesul către amplasament se face din drumul comunal DC 112 Pesceana – Roești. Amplasamentul obiectivului este situat pe partea stângă a acestui drum.

Pe amplasament se vor construi: celula 1 a depozitului conform pentru deșeuri, o stație de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat, o stație de tratare mecano-biologică pentru restul deșeurilor și zona administrativă a CMID.

  • Capacitatea celulei 1 (depozit de deșeuri) va fi de 265.000 mc, suprafața de 2,43 ha și o durată de funcționare de 28 ani. Înălțimea coloanei de deșeuri depozitate va fi de cca. 28 m. Cantitatea de deșeuri care se va depozita anual este de cca. 19.610 t/an.
  • Stația de sortare a deșeurilor reciclabile este formată din: Hala de sortare, o construcție cu închideri laterale pe toate laturile formată din 2 zone: zona de recepție și descărcare deșeuri și zona de sortare și Șopronul de depozitare baloți. Capacitatea de sortare va fi de 10.180 t/an. Suprafața ocupată de hală va fi de cca. 2.991 mp iar cea ocupată de șopronul pentru depozitare baloți de cca. 230 mp.
  • Stația de tratare mecano-biologică este formată din: Hala de tratare mecanică (construcție cu închideri laterale pe toate laturile) care are 2 zone de lucru (zona de recepție și descărcare deșeuri și zona de tratare mecanică), Padocuri acoperite pentru fermentarea aerobă forțată, Șopron maturare, Clădire administrativă. Are capacitatea de tratare de 34.070 t/an.
  • Zona administrativă. În cadrul zonei administrative se vor realiza următoarele lucrări: cabină poartă, cântar auto, cabină cântar, clădire administrativă, drumuri și platforme de incintă, aferente zonei administrative, Stației de sortare, TMB și celulei 1 de depozitare; utilități (alimentare cu apa, canalizare, stație epurare ape menajere, alimentare cu energie electrică, împrejmuire); lucrări de protecție împotriva inundațiilor; zona spălare roți, garaj / atelier auto.
  • Lucrări de punere în siguranță a CMID Roești. Rigole și canale pluviale inclusiv construcții hidrotehnice aferente.

INOVECO SRL, înființată în 1993 ca o companie privată, furnizează soluții inteligente pentru diferite domenii de activitate: construcții, salubritate, agricultură ș.a. toate având ca numitor comun grija pentru mediu și tehnologiile inteligente. Cele mai importante locații din România precum: București și județele Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Iași, Mureș, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea beneficiază de depozite de deșeuri municipale realizate cu materiale furnizate și instalate de echipa INOVECO.

Calitatea lucrărilor executate de INOVECO SRL a fost recunoscută constant de către ARACO – Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, prin premiile Trofeele Calității acordate de-a lungul ultimelor aproape trei decenii de activitate. Compania INOVECO a implementat și menține un sistem  de management integrat care îndeplinește cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 și SR ISO 45001:2018.

Alte articole care v-ar putea interesa...