FONDURI PNRR pentru Management Gunoi de Grajd

Componenta C3 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este concentrata pe Managementul Deseurilor (inclusiv Managementul Gunoiului de Grajd) si face parte din Pilonul I – Tranzitie verde.

Obiectivul acestei componente reprezinta accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania, cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economie circulara.

Subinvestitia I2.A-B. Sisteme integrate de colectare si valorificare gunoi de grajd

Investitia I2 face parte din componenta C3 si are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole. Alocarea aferenta investitiei I.2.A-B va fi utilizata pentru realizarea de investitii pentru infiintarea de sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd

  • Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulara.
  • Obiectiv specific: Gestionarea sustenabila a biodeseurilor agricole, in special a celor provenite din activitatile zootehnice, prin cresterea gradului de valorificare a acestora in vederea reducerii poluarii cu nitrati.

Tipuri de solicitanti

Pot depune cereri de finantare Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) (inclusiv subdiviziunile / sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oras si comuna.

Alocarea financiara

Prin PNRR, in cadrul investitiei I2, subinvestitiei I.2.A-B, sunt finantate lucrarile destinate infiintarii de sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd si lucrari destinate modernizarii sistemelor comunale integrate deja existente.

Suma totala alocata: 228.300.000 Euro – in functie de investitie sau la nivel de proiect

Alocare financiara in functie de investitie

  • construire de noi platforme destinate gestionarii gunoiului de grajd: 171.900.000 euro;
  • modernizarea platformelor existente de gunoi de grajd: 56.400.000 euro.

Alocare financiara la nivel de proiect

  • Cost de cel mult 1.000.000 euro/platforma comunala nou infiintata;
  • Cost de cel mult 500.000 euro/platforma comunala modernizata.

Cu ce va putem ajuta noi?

Portofoliul INOVECO dispune de o gama variata de tehnologii de valorificare materiala a deseurilor, inclusiv a gunoiului de grajd. Mai multe detalii despre tehnologia cu membrana semipermeabila gasiti aici: link

Mai multe detalii despre ghid