Conferință de închidere a proiectului PROVED

În data de 4 mai 2022, a avut loc conferința de închidere a proiectului PROVED, eveniment organizat în cadrul Rectoratului Universității Politehnice din București (UPB). Toți membrii echipei INOVECO implicați în proiect au fost prezenți alături de reprezentanții UPB și ai celorlalte două IMM-uri colaboratoare din mediul privat pentru a prezenta concluziile și rezultatele obținute în urma acestui parteneriat de succes.

Despre proiectul PROVED

Titlul proiectului este “Procese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor”, cod proiect: P_40_301, cod SMIS: 105707.

Scopul general a constat în creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) între mediul public și mediul privat. Prin realizarea de parteneriate între UPB și firme din mediul privat, s-a urmărit dezvoltarea de soluții noi pentru a răspunde cerințelor pieței:

 • Combustibil Derivat din Deșeu (CDD);
 • Tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăți combustibile superioare (biogaz);
 • Tehnologii inovatoare de gestionare și tracking al deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, de mediu și economice);
 • Sistem avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deșeuri.

Detalii financiare. Proiectul PROVED s-a desfășurat pe parcursul a 49 de luni, începând cu martie 2018, cu o valoare  pentru Contractul Subsidiar -Tip C : 810.288 lei si pentru Contractul subsidiar Tip D : 1.784.650,63 lei. Gradul de absorbție pentru fondurile europene nerambursabile a fost de 98%, un rezultat foarte bun, mai ales având în vedere complexitatea și chiar perioada dificilă în care s-a desfășurat, în contextul pandemiei din ultimii 2 ani.

Despre parteneriatul UPB - INOVECO

INOVECO s-a implicat în acest parteneriat cu scopul de a dobândi cunoștințele și competențele de cercetare-dezvoltare necesare pentru realizarea unei eco-tehnologii de valorificare energetică a deșeurilor municipale. Acest obiectiv este aliniat la nevoile strategice de creștere ale companiei și la misiunea noastră de a dezvolta soluții inovatoare în domeniul compostului.

Cadrul legal pentru construirea parteneriatului dintre UPB și INOVECO are la bază semnarea a două contracte subsidiare C și D, pe care le vom expune pe scurt după cum urmează.

 1. CONTRACT SUBSIDIAR DE TIP C. Activitățile au constat în prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare efectuate de colectivul UPB pentru INOVECO:
 • Raport privind obținerea composturilor de diverse calități utilizând diferite procentaje de amestec (în mai multe etape);
 • Raport privind compoziția deșeurilor menajere;
 • Raport privind soluțiile de valorificare materială a deșeurilor municipale tratate biologic
 1. CONTRACT SUBSIDIAR de tip D. Activitățile au constat în cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală desfășurate în colaborare efectivă între UPB și INOVECO:
 • Elaborarea de rapoarte și informări referitoare la situația standardelor existente la nivel național și internațional privind compostul;
 • Cercetări industriale privind tehnologiile de compostare utilizând diverse tipuri de procese tehnologice și echipamente.

Prin implicarea în proiectul PROVED, am demonstrat necesitatea și eficiența compostării în sisteme închise și controlate (prin SCADA).

Echipamente achiziționate prin acest proiect

 • Unități mobile de compostare în sistem închis cu prelate cu membrane semipermeabile și aerare forțată pozitivă;
 • Composter în sistem închis cu cilindru rotativ, adecvat pentru procesarea deșeurilor alimentare (industria HORECA);
 • Ciur pentru rafinarea produselor obținute.

Teste de compostare realizate în cadrul PROVED

 • Teste de biouscare a deșeurilor municipale s-au efectuat pe o durată de 3 și 4 săptămâni, rezultând o pierdere de masă de 25 – 30%;
 • Teste de compostare a deșeurilor verzi provenite din toaletarea arborilor sau a spațiilor verzi, tocate;
 • Teste de compostare cu nămol provenit de la stația de eprurare în amestec cu deșeuri vegetale tocate;
 • Teste de compostare cu material de intrare amestec de paie cu dejecții de pasăre;
 • Compostare în sistem închis a deșeurilor alimentare provenite de la cantina IKEA.

Rezultate obținute în cadrul proiectului

Una dintre cele mai importante realizări ca urmare a implementării proiectului PROVED este elaborarea propunerii de act normativ concretizată în Legea nr. 181 din 19 august 2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. Considerăm că este un prim pas foarte important în reglementarea situației compostului în România și suntem mândri de rolul fundamental pe care echipa INOVECO l-a avut în obținerea acestui rezultat.

Alte rezultate obținute în cadrul proiectului PROVED:

 • Rapoarte privind obținerea composturilor de diverse calități utilizând diferite procentaje de amestec;
 • Raport privind compoziția deșeurilor menajere;
 • Raport privind soluțiile de valorificare materială a deșeurilor municipale tratate biologic;
 • Elaborarea de rapoarte și informări referitoare la situația standardelor existente la nivel național si internațional;
 • Cercetări industriale privind tehnologiile de compostare utilizând diverse tipuri de procese tehnologice și echipamente în diferite combinații de rețete;
 • Obținerea unor rețete de compost rezultate din procesele de tratare biologică a deșeurilor. 

Mulțumim membrilor echipei INOVECO pentru implicarea activă în proiectul PROVED:

 • Adrian Todirașcu – Responsabil proiect PROVED
 • Cristina Feodorov – Coordonator scalare rezultate
 • Alina Dumitrescu – Derulator contracte
 • Murariu Alin – Ing. Achiziții
 • Stroie Mihail – Specialist IT
 • Monica Nicolescu – Expert Contabil
 • Silvia Gerea – Resurse Umane
 • Adrian Borchina – Tehnician laborator
 • Florin Ungureanu – Ing. Tehnolog
 • Delia Duican – Director Departament Tehnologii și Echipamente pentru Agricultură și Mediu

Mulțumim în mod special domnului Director General Valentin Feodorov pentru încrederea susținută și tot sprijinul acordat pe parcursul celor 49 de luni cât a durat proiectul PROVED.